Grafický návrh

Grafický návrh katalógu

Vyrábate produkty alebo ponúkate služby?
Objednajte si grafickú prípravu katalógu.

Grafický návrh webstránky

Vyrábate produkty alebo ponúkate služby?
Objednajte si grafickú prípravu Vašej novej webstránky.

Grafický návrh vizitiek

Oslovte klientov pútavou, ľahko zapamätateľnou formou prvého kontaktu. Vaša vizitka Vás prezentuje okamžite.

Grafický návrh billboardu

Tam kde nemôže vizitka, tam pošlite billboard.
Rozmer a návrh grafiky ho predurčuje na oslovenie širokých más.

Grafický návrh letáku

Svojím počtom odvedie kusisko práce.
Váš usilovný pracant navrhnutý ako posol informácií.

Grafický návrh katalógu

Ponuku produktov, služieb či rôznych spoločenských udalostí sprostredkujeme pôsobivý spracovaním Vášho katalógu. Okrem samotného grafického návrhu Vám ponúkame aj jeho realizáciu v tlačenej či digitálnej podobe. .Grafický návrh webstránky

Grafický návrh v kombinácii s efektívnou aktualizáciou informácií Vám poskytuje nenahraditeľnú formu komunikáciu s klientom. V ponuke je samotná návrh dizajnu webstránky, registrácia domény aj kompletný servis webhostingu.Grafický návrh bilboardu

Ak vizitka je o bezprostrednom kontakte s klientom, bildoard Vám umožní masovú komunikáciu. Pútavý grafický návrh, s dôkladným výberom miesta a počtu bilboardov Vám zaručí, že o Vás budú vedieť všetci!Grafický návrh letáku

Pre Vaše služby, produkty alebo akcie Vám graficky pútavo navrhneme leták, flayer či dômyselne navrhnutú skladačku.Grafický návrh prezentácie

V komplexnej ponuke reklamných služieb nemôže chýbať ani graficky zaujímavo a štýlovo navrhnutá prezentácia. Audio vizauálny obsah Vašej prezentácie určite osloví už existujúcich či nových potencionálnych klientov.

Pagerank Adobe Photoshop návodPočítačové kurzy a školenia Corel Draw návod